Psykoterapi

STHLM KBT tar emot barn, ungdomar och vuxna som söker kognitiv beteendeterapi individuellt samt par som önskar gå i parterapi. Behandling erbjuds även digitalt.


INDIVIDUALTERAPI
Kontakten inleds med ett eller ett par bedömningssamtal. Syftet med samtalen är att terapeuten ska kunna göra en bedömning av om KBT kan vara till hjälp för klienten, men lika viktigt är att klienten ska få känna på om terapimetoden känns som ett passande sätt att arbeta på och om kontakten med terapeuten känns bra. Beslutet att inleda en psykoterapeutisk kontakt fattas av både klient och terapeut.


De flesta KBT-behandlingar pågår mellan 5-20 sessioner, men de kan vara längre eller kortare beroende på klientens problematik. Sessionerna är ca 45 min långa och kan ligga samlade i tid eller vara utspridda under en längre period.


PARTERAPI
Parterapi inleds med ett gemensamt samtal. Därefter kommer var och en för sig på ett individuellt bedömningssamtal varefter bedömningsfasen avslutas med ett gemensamt återkopplingssamtal. Vid detta tillfälle återger terapeuten den inledande bedömningen och den fortsatta behandlingen planeras.

Behandlingens längd samt intensitet varierar men vanligtvis ses man för en session à 60 min varannan till var fjärde vecka under några månaders tid.

Handledning

STHLM KBT erbjuder handledning i KBT.  Handledning ges till enskilda och grupper inom bland annat:

 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Vuxenpsykiatri
 • Första linjens barn- och vuxenpsykiatri
 • Ungdomsmottagning
 • Socialtjänst
 • Skola


Handledning ges även digitalt.

Utbildning

Om Du önskar föreläsningar, workshops eller kurser  i KBT är du välkommen att kontakta STHLM KBT. Utbildningar kan skräddarsys eller ges om bland annat följande ämnen:

 • KBT för barn och ungdomar
 • KBT vid ångeststörningar
 • KBT i föräldraskapet
 • KBT för par
 • Grundläggande inlärningspsykologi
 • Sömn
 • Exponeringsbehandling


Tidigare utbildningsuppdrag har utförts vid bland annat Stockholms universitet, Uppsala universitet, Karolinska Institutet och Göteborgs universitet liksom ett flertal landsting och privata företag.

Utbildningssamarbeten

KBT-arrangemang drivs av Liv Svirsky och Therese Anderbro och erbjuder utbildningar i parterapi:

 • Specialistkurs för psykologer
 • Skräddarsydda uppdragsutbildningar i parterapi
 • Introduktionsutbildning i parterapi/IBCT för behandlare
 • Digital kvällsföreläsning för par som vill lära sig mer om acceptans i parrelationen.

Liv Svirsky & Kristoffer Bothelius, som skrivit boken ”God Natt!” föreläser om:

 • God Natt - om små och stora barns sömn
 • Kvinnors sömn i ett livsperspektiv – från puberteten till ålderdomen
 • Kramar & Ramar – tips och trix för att möta föräldraskapets utmaningar
 • Sömnen och Parelationen- hur påverkar de varandra

Forskning


Thulin, U., Svirsky, L., Serlachius, E., Andersson, G., & Öst, L.-G. (2014). The effect of parent involvement in the treatment of anxiety disorders in children: A meta-analysis. Cognitive Behaviour Therapy, 43, 185-200.

Vigerland, S., Thulin, U., Ljótsson, B, Svirsky, L, Öst, L-G, Lindefors. N, Andersson. G. & Serlachius, E. (2013). Internet-Delivered CBT for Children with Specific Phobia: A Pilot Study. Cognitive Behaviour Therapy, 42, 303-314.

Vigerland, S., Thulin, U., Ljótsson, B., Svirsky, L., Bengtsson, O., Lindefors, N., Andersson, G., & Serlachius, E. (2013). Datoriserad ­terapi för ångest­störning bör prövas även för barn och unga. Läkartidningen 2013:3.


Andersson, G., Boalt Boethius, S., Svirsky, L., & Carlberg, G. (2006). Memories of significant episodes in child psychotherapy: An autobiographical memory approach. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 79, 229-236.