PSYKOTERAPI

STHLM KBT tar emot barn, ungdomar, vuxna som söker kognitiv beteendeterapi individuellt samt par som önskar gå i parterapi. Behandling erbjuds även digitalt.

Under Behandlingsområden kan du läsa mer om vilka problem du kan få hjälp med på STHLM KBT.

INDIVIDUALTERAPI
Den terapeutiska kontakten inleds med ett eller ett par bedömningssamtal. Syftet med samtalen är att terapeuten ska kunna göra en bedömning av om KBT kan vara till hjälp för klienten, men lika viktigt är att klienten ska få känna på om terapimetoden känns som ett passande sätt att arbeta på och om kontakten med terapeuten känns bra. Beslutet att inleda en psykoterapeutisk kontakt fattas av både klient och terapeut.

Hemuppgifter
En viktig del i behandlingen är de hemuppgifter som klienten utför mellan behandlingssessionerna för att tiden ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt. På sikt är det önskvärt att klienten själv lär sig mycket om sina egna svårigheter och hur de kan hanteras för att kunna arbeta vidare på egen hand.

Behandlingslängd
De flesta KBT-behandlingar pågår mellan 5-20 sessioner, men de kan vara längre eller kortare beroende på klientens problematik. Sessionerna är ca 45 min långa och kan ligga samlade i tid eller vara utspridda under en längre period.

PARTERAPI
När du och din partner söker parterapi inleds kontakten med ett gemensamt samtal. Därefter kommer var och en för sig på ett individuellt bedömningssamtal varefter bedömningsfasen avslutas med ett gemensamt återkopplingssamtal. Vid detta tillfälle återge terapeuten den inledande bedömningen och den fortsatta behandlingen planeras.

Behandlingens längd samt intensitet varierar men vanligtvis ses man för en session à 60 min varannan till var fjärde vecka under några månaders tid.