PODDAR

BARNPSYKOLOGERNA

Två legitimerade psykologer diskuterar ämnen relevanta för föräldrar och pedagoger: tex barns psykiska hälsa och ohälsa, barnuppfostran, och barnkultur- - hela tiden med fötterna rotade i forskningsmyllan.
Liv är leg psykoterapeut, och Lars är forskare, och tillsammans ser vi till att ge råd och info som är både användbara och grundade i vetenskapliga studier.​
Följ oss på Facebook: Barnpsykologerna och på Instagram: barnpsykologerna_pod

KLIMATPSYKOLOGIPODDEN

Varför bryr sig inte fler om klimatkrisen? Hur hanterar man vänner som säger att de bryr sig men inte gör någonting? Och hur får man fler att börja agera mot klimathotet? Är klimatkrisen egentligen en psykologisk kris?

I Klimatpsykologipodden fördjupar sig psykologerna Frida Hylander och Liv Svirsky i dessa och andra frågor som rör hur vi människor fungerar, reagerar och agerar i klimatkrisen.

Följs oss på Facebook: Klimatpsykologerna och
på Instagram: Klimatpsykologerna