LEDARSKAPSSTÖD

STHLM KBT erbjuder individuellt ledarskapsstöd till chefer. Syftet är att erbjuda ledare en möjlighet att reflektera över chefsrollen och det egna ledarskapet liksom att utveckla sina ledarskapsstrategier.