HANDLEDNING

STHLM KBT erbjuder handledning i KBT. Handledning ges till enskilda och grupper inom:

  • Barn- och ungdomspsykiatri
  • Vuxenpsykiatri
  • Första linjens barn- och vuxenpsykiatri
  • Ungdomsmottagning
  • Socialtjänst
  • Skola

Handledning ges även digitalt.