BÖCKER

Utforskaren - Ledsen

Det finns många ord för att säga att man är ledsen. Har du känt dig ledsen nån gång? Så klart att du har, för det har nog alla. Människor över hela världen visar faktiskt att de är ledsna på ungefär samma sätt. Men vad är skillnaden mellan att vara ledsen och deprimerad? Hur hanterar man när någon dör? Det här är boken om varför vi blir ledsna och vad du kan göra när du själv eller någon annan är ledsen.

I boken Ledsen guidas läsaren av psykologen Liv och ett barn som berättar om sina upplevelser av sorgen när morfar dör. Olika situationer där man kan bli ledsen tas upp och analyseras. En bra bok att utgå ifrån för att diskutera känslor i klassen eller hemma.


Utforskaren - Glad

Att vara glad är kanske vår viktigaste känsla. Det är härligt och ger energi. Men varför känner vi glädje? Vad händer i kroppen när man är glad? Varför skrattar vi egentligen? Och är det så att man alltid måste vara glad?

I denna lättlästa bok följer vi ett barn som pratar om känslan glad tillsammans med sitt fotbollslag. Psykologen Liv Svirsky berättar om glädje och hur det känns. Vi får reda på varför vi känner glädje, vilken roll hormoner spelar, och hur olika känslor kan blandas. Vi får tips på vad vi kan göra för att vara glada och nöjda.Mina känslor och jagEn lättläst bok om känslor för unga!

Alla människor känner känslor och det finns en massa olika känslor man kan känna. Att förstå dem gör det lättare att ta hand om dem. Och tar man hand om sina känslor så tar man faktiskt hand om sig själv.

Liv Svirsky delar med sig av lättillgängliga och intressanta fakta för att bättre kunna förstå sina egna känslor och andras. I boken får vi följa Mary, som under olika händelser upplever några av våra vanligaste känslor – glädje, rädsla, sorg, ilska, skam och kärlek. Här finns även konkreta tips för hur man själv kan hantera stora känslor.

Utforskaren - Arg

Det finns många känslor som så gott som alla människor brukar uppleva och känner igen. Man har faktiskt sett att människor över hela världen visar sina känslor på samma sätt. Den som är ledsen brukar gråta, den som är arg brusar upp sig och höjer rösten och när någon skrattar vet vi att den är glad. Är du en person som lätt blir arg när du förlorar? Psykologen Liv Svirsky guidar oss genom grundkänslorna och ger tips om hur man kan hantera sina känslor i olika situationer.

Utforskaren - Rädd

Det finns en massa saker och situationer som man kan vara rädd för. Vissa är rädda för spindlar och andra är rädda för höga höjder. Rädsla är kroppens egna larmsystem som berättar för en att man är i fara. Det kan alltså vara bra att bli rädd, men vågar man till exempel inte gå utanför sin egen dörr så är det ett problem som måste lösas. Psykologen Liv Svirsky berättar om rädslor och ger tips på hur du kan hantera dem.

God Natt! Om små och stora barns sömn. Fakta, råd och rekommendationer till trötta föräldrar.

Vi människor sover upp till en tredjedel av våra liv!

För barn är sömnen extra viktig och föremål för

mycket tankar och oro hos föräldrar, särskilt under
de första åren. 

God natt! Om små och stora barns sömn ger
föräldrar svar på de vanligaste frågorna kring
barn och sömn, från småbarnsårens stökiga
nätter till tonårstidens omvända dygnsrytm.
Barns och ungdomars sömn, och de vanligaste sömnstörningarna, blir i boken belysta ur ett
biologiskt och kulturellt perspektiv. Författarna
granskar också det vetenskapliga stödet för
olika metoder som används världen över
för att komma till rätta med sömnproblem.

Rädslor, fobier och nedstämdhet hos

barn och unga

Boken tar upp ångeststörningar och nedstämdhet hos barn och unga. Den förmedlar fakta kring orsaker, yttringar och åtgärder med hjälp av KBT.

”Rädslor, fobier och nedstämdhet hos barn och unga” vänder sig till lärare, skolsköterskor, fritidspersonal, föräldrar och anhöriga.

Den ger kunskap och vägledning kring hur dessa barn och unga upplever sin situation och hur vi kan hjälpa dem att må bättre.

Föräldrahjälpen - förändra familjelivet med KBT


”Föräldrahjälpen” vänder sig till dig som är förälder och som kan känna igen dig i att problem som egentligen är ganska små och vardagliga ibland kan kännas väldigt jobbiga och svåra att hantera. Det kan handla om måltider, påklädning, tid framför TV'n eller datorn, sänggående eller tjat om godis. Det här är vanliga vardagsproblem som de allra flesta familjer tampas med men som många gånger leder till tråkiga och onödiga konflikter i familjen.


I ”Föräldrahjälpen” får du lära dig mer om hur KBT kan hjälpa dig att hantera de här problemen på ett strukturerat sätt. Du får både en förståelse för hur problemen uppkommer och en rad konkreta och effektiva tips och råd. Du får bland annat lära dig att vara sparsam med nejen, att sätta gränser och stå fast vid dem, att använda poängsystem och att uppmärksamma och bejaka det positiva. Med hjälp av de strategierna kan du både sätta upp mål och se till att steg för steg nå fram till dem. Som förälder är det aldrig för sent att göra rätt!

Mer än blyg - om social ängslighet

hos barn och ungdomar

En del barn är blyga, framförallt i nya situationer och med främmande människor. Oftast är det inget stort problem utan det växer bort, men en del barn behåller en ängslighet som kan övergå i social rädsla. Det är viktigt att detta upptäcks på ett tidigt stadium och att barnet får hjälp att övervinna sina svårigheter och utvecklas till en harmonisk individ i ett naturligt och positivt samspel med sina medmänniskor.

Det här är en viktig bok om KBT för barn. En bok för barn, föräldrar, skolpersonal och behandlare. Författarna visar med sina exempel och tydliga övningar hur man på ett positivt sätt hjälper barnet. Föräldrarna är oerhört viktiga och i metoden ingår en föräldrautbildning. Många föräldrar hittar här stöd, hjälp och tips om hur man kan gå vidare.

Sagan om Trollet Tralle som

var rädd för att klättra


Den här sagan handlar om Trollet Tralle som är rädd för att klättra i träd. För att bli av med sin rädsla går han i terapi hos en tomte i skogen. I sagans format ges här är en enkel och pedagogisk beskrivning både av vad rädslor är och hur man kan bli av med dem med hjälp av KBT.

Sagan riktar sig till barn som lider av rädsla och kan med fördel även läsas av syskon och jämnåriga. Ladda ner sagan på svenska här

trollet_tralle utan omslag.pdf

KBT - Att tillämpa metoden med

barn och ungdomar

Boken vänder sig till dig som arbetar med barn och ungdomar i KBT. Den visar hur du kan anpassa de terapeutiska metoderna utifrån barnets intellektuella utvecklingsnivå och sociala omständigheter, samt vilka speciella krav arbetet ställer på dig som terapeut.


”KBT - Att tillämpa metoden med barn och ungdomar” innehåller många kliniska exempel som belyser och tydliggör hur KBT kan tillämpas med barn och ungdomar. Den tar också upp de särskilda juridiska aspekter som terapi med denna målgrupp för med sig. Boken passar utmärkt som kurslitteratur.

Par i Beteendeterapi

Att arbeta med par ställer psykoterapeuten inför helt nya utmaningar. Den här boken ger teoretisk kunskap och praktiska instruktioner för att behandla par med relationssvårigheter. Metoden som presenteras utgår från den så kallade tredje vågens beteendeterapi och betonar vikten av acceptans.

Boken visar hur bedömningen går till och hur behandlingen genomförs. Den ger också fylliga beskrivningar av acceptans och förändringsstrategier. Arbetets olika faser illustreras med hjälp av fallbeskrivningar och dialoger.

Par i beteendeterapi är den första boken som presenterar metoden IBCT (Integrative Behavioural Couples Therapy) på svenska. Den vänder sig till kbt-behandlare som vill börja arbeta med par och till behandlare som redan arbetar med parterapi och vill öka sin kunskap om hur man kan göra det ur ett inlärningsteoretiskt perspektiv. Boken är även lämplig som kurslitteratur under utbildning.

KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en alltmer efterfrågad behandlingsform. Boken beskriver hur KBT kan tillämpas vid en rad olika psykiatriska diagnoser: separationsångest, paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, specifika fobier, social fobi, tvångssyndrom, depression, beteendestörning och trotssyndrom, ADHD, ätstörningar, tics och Tourettes syndrom samt autism och självskadande beteende.

Tillstånden beskrivs utifrån gällande diagnostiska kriterier, därefter visas hur KBT-modellen och beteendeanalysen kan se ut för respektive tillstånd och hur behandlingen kan läggas upp. Till de olika diagnoserna finns kliniska fallvinjetter.

Boken avslutas med en översikt av det empiriska stödet för KBT vid de olika psykiska störningarna hos barn och ungdomar. Boken är avsedd som kursbok för all grundutbildning inom psykoterapi med KBT-inriktning. Den är också lämpad för professionellt verksamma behandlare.

Liv Svirsky är medförfattare i boken.

Handledningens ABC -

Klinisk handledning ur ett KBT-perspektiv

Handledningens ABC erbjuder den erfarne handledaren en stringent och grundlig överblick över handledningsområdet samt konkreta tips på hur man utövar och ger handledning.

För studenten erbjuder boken en sammanfattning av hur man lär och skaffar sig fingertoppskänsla i utövandet av handledning vad gäller teoretiska, praktiska och etiska aspekter.
Handledningens ABC är avsedd att utrusta såväl handledare som de handledda med de verktyg de kan tänkas behöva för god och effektiv handledning.
Liv Svirsky är medförfattare i boken.