BÖCKER

Här presenteras böcker skrivna av Liv Svirsky och böcker där Liv Svirsky är medförfattare.

Böckerna riktar sig till en intresserad allmänhet såväl som till behandlare och finns att köpa i bokhandeln eller via respektive bokförlag

God Natt!
Om små och stora barns sömn. Fakta, råd och

rekommendationer till trötta föräldrar.

Vi människor sover upp till en tredjedel av våra liv!

För barn är sömnen extra viktig och föremål för
mycket tankar och oro hos föräldrar, särskilt under
de första åren.
God natt! Om små och stora barns sömn ger

föräldrar svar på de vanligaste frågorna kring
barn och sömn, från småbarnsårens stökiga
nätter till tonårstidens omvända dygnsrytm.
Barns och ungdomars sömn, och de vanligaste sömnstörningarna, blir i boken belysta ur ett
biologiskt oh kulturellt perspektiv. Författarna
granskar också det vetenskapliga stödet för
olika metoder som används världen över
för att komma till rätta med sömnproblem.

Rädslor, fobier och nedstämdhet hos

barn och unga

Boken tar upp ångeststörningar och nedstämdhet hos barn och unga. Den förmedlar fakta kring orsaker, yttringar och åtgärdermmed hjälp av KBT.

”Rädslor, fobier och nedstämdhet hos barn och unga” vänder sig till lärare, skolsköterskor, fritidspersonal, föräldrar och anhöriga.

Den ger kunskap och vägledning kring hur dessa barn och unga upplever sin situation och hur vi kan hjälpa dem att må bättre.
Läs en recenssion här och här.

Föräldrahjälpen - förändra familjelivet med KBT

”Föräldrahjälpen” vänder sig till dig som är förälder och som kan känna igen dig i att problem som egentligen är ganska små och vardagliga ibland kan kännas väldigt jobbiga och svåra att hantera.

Det kan handla om måltider, påklädning, tid framför TVn eller datorn, sänggående eller tjat om godis Det här är vanliga vardagsproblem som de allra flesta familjer tampas med men som många gånger leder till tråkiga och onödiga konflikter i familjen.

I ”Föräldrahjälpen” får du lära dig mer om hur KBT kan hjälpa dig att hantera de här problemen på ett strukturerat sätt. Du får både en förståelse för hur problemen uppkommer och en rad konkreta och effektiva tips och råd. Du får bland annat lära dig att vara sparsam med nejen, att sätta gränser och stå fast vid dem, att använda poängsystem och att uppmärksamma och bejaka det positiva. Med hjälp av de strategierna kan du både sätta upp mål och se till att steg för steg nå fram till dem. Som förälder är det aldrig för sent att göra rätt!

Läs en recension här,  här och här.

För dig som är nyfiken, testa en mailbaserad kurs om Föräldraskap på Daily Bits of Föräldraskap!

Mer än blyg - om social ängslighet

hos barn och ungdomar

En del barn är blyga, framförallt i nya situationer och med främmande människor. Oftast är det inget stort problem utan det växer bort, men en del barn behåller en ängslighet som kan övergå i social rädsla. Det är viktigt att detta upptäcks på ett tidigt stadium och att barnet får hjälp att övervinna sina svårigheter och utvecklas till en harmonisk individ i ett naturligt och positivt samspel med sina medmänniskor.

Det här är en viktig bok om KBT för barn. En bok för barn, föräldrar, skolpersonal och behandlare. Författarna visar med sina exempel och tydliga övningar hur man på ett positivt sätt hjälper barnet. Föräldrarna är oerhört viktiga och i metoden ingår en föräldrautbildning. Många föräldrar hittar här stöd, hjälp och tips om hur man kan gå vidare.

Sagan om Trollet Tralle som

var rädd för att klättra

Den här sagan handlar om Trollet Tralle som är rädd för att klättra i träd. För att bli av med sin rädsla går han i terapi hos en tomte i skogen. I sagans format ges här är en enkel och pedagogisk beskrivning både av vad rädslor är och hur man kan bli av med dem med hjälp av KBT.

Sagan riktar sig till barn som lider av rädsla och kan med fördel även läsas av syskon och jämnåriga.Ladda ner sagan på svenska här

KBT - Att tillämpa metoden med

barn och ungdomar

Boken vänder sig till dig som arbetar eller vill arbeta med barn och ungdomar i KBT. Den visar hur du kan anpassa de terapeutiska metoderna utifrån barnets intellektuella utvecklingsnivå och sociala omständigheter, samt vilka speciella krav arbetet ställer på dig som terapeut.

”KBT - Att tillämpa metoden med barn och ungdomar” innehåller många kliniska exempel som belyser och tydliggör hur KBT kan tillämpas med barn och ungdomar. Den tar också upp de särskilda juridiska aspekter som terapi med denna målgrupp för med sig. Boken passar utmärkt som kurslitteratur.

Läs en recension här och här

Par i Beteendeterapi

Att arbeta med par ställer psyko-terapeuten inför helt nya utmaningar.Den här boken ger teoretisk kunskap och praktiska instruktioner för att behandla par med relationssvårigheter. Metoden som presenteras utgår från den så kallade tredjev ågens beteendeterapi och betonar vikten av acceptans.

Boken visar hur bedömningen går till och hur behandlingen genomförs. Den ger också fylliga beskrivningar av acceptans och förändringsstrategier. Arbetets olika faser illustreras med hjälp av fallbeskrivningar och dialoger.

Par i beteendeterapi är den första boken som presenterar metoden IBCT (Integrative Behavioural Couples Therapy) påsvenska.

Den vänder sig till kbt-behandlare som vill börja arbeta med par och till behandlare som redan arbetar med
parterapi och vill öka sin kunskap om hur man kan göra det ur ett inlärningsteoretiskt perspektiv. Boken är även lämplig
som kurslitteratur under utbildning.

Läs en recension här och här

För dig som är nyfiken, testa en mailbaserad kurs om parterapi på Daily Bits of Parterapi!

KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en alltmer efterfrågad behandlingsform. Boken beskriver hur KBT kan tillämpas vid en rad olika psykiatriska diagnoser: separationsångest, paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, specifika fobier, social fobi, tvångssyndrom, depression, beteendestörning och trotssyndrom, ADHD, ätstörningar, tics och Tourettes syndrom samt autism och självskadande beteende.

Tillstånden beskrivs utifrån gällande diagnostiska kriterier, därefter visas hur KBT-modellen och beteendeanalysen kan se ut för respektive tillstånd och hur behandlingen kan läggas upp. Till de olika diagnoserna finns kliniska fallvinjetter.

Boken avslutas med en översikt av det empiriska stödet för KBT vid de olika psykiska störningarna hos barn och ungdomar. Boken är avsedd som kursbok för all grundutbildning inom psykoterapi med KBT-inriktning. Den är också lämpad för professionellt verksamma behandlare.

Liv Svirsky är medförfattare i boken.

Handledningens ABC -

Klinisk handledning ur ett KBT-perspektiv

Handledningens ABC erbjuder den erfarne handledaren en stringent och grundlig överblick över hand- ledningsområdet samt konkreta tips på hur man utövar och ger hand- ledning.

För studenten erbjuder boken en sammanfattning av hur man lär och skaffar sig fingertoppskänsla i utövandet av handledning vad gäller teoretiska, praktiska och etiska aspekter.
Handledningens ABC är avsedd att utrusta såväl handledare som de handledda med de verktyg de kan tänkas behöva för god och effektiv handledning.
Liv Svirsky är medförfattare i boken.
Läs en recension här.